onsdag den 13. april 2011

Levering af Tænkebænk

Torsdag d. 5. maj kl.15.00

Får vi vores Tænkebænk leveret.
Det er Bænk nr. 60 turistkontoret i Stege har solgt.
Vi håber at så mange som muligt vil være med, ved Gadekæret den dag, så vi kan være sammen om at modtage vores bænk.
Vi har også talt med Vordingborg Kommune, vedr. de skader som er på Gadekæret samt brønddækslet der er i stykker, lige nu ved vi ikke så meget om, hvad der skal ske, men Kommunen ser velvilligt på at hjælpe os med reparationen – det får I mere at vide om senere.

søndag den 3. april 2011

Andemor

Jeg tro vores Gråandemor er gået i redekassen, hvor bli`r det spændende.